Torsdagen den 4 juni 2020

Årsmöteshandlingar

I denna flik hittar du föreningens årsmöteshandlingar. Handlingarna är sorterade efter verksamhetsår, 

 

Klicka på dokumentrubriken för att se dokumentet.

 

Årsmöte 2019

Kallelse och dagordning

Verksamhetsberättelse

Resultatredovisning

Specifikation rörelsens kostnader

Revisionsberättelse

Motion samt styrelsens yttrande

Budget 2019 - 2020

Debiteringslängd 2019 - 2020

Funktionärer 2019 - 2020 

Val av styrelsemedlemmar och suppleanter

Årsmötesprotokoll

Årsmöte 2018

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Resultatredovisning

Specifikation rörelsens kostnader

Revisionsberättelse

Stadgeändring

Låssystem till bryggan samt villkor för tillfällig förtöjning

Budget 2018 - 2019

Debiteringslängd 2018 - 2019

Funktionärer 2018 - 2019 

Val av styrelsemedlemmar och suppleanter

Årsmötesprotokoll

_______________________________________________________

Handlingar från tidigare år hittar du under fliken "Dokument"

 


Websites Hits