Torsdagen den 4 juni 2020

Dokument

1. Senaste årsmötet


Protokoll från årsmötet 2019

Fastställd budget 2019-2020

Fastställd budget för vårea olika verksamhetsområden.

Fastställt debiteringsunderlag

Här finner du det belopp du skall betala in avseende årsavgiften för 2019-2020. Skall vara inbetalt senst den 13 september 2019.


Websites Hits