Fredagen den 28 februari 2020

Publicerad 2015-03-17

Arvid Ringerike gikk bort den 13.2.15

Arvid Ringerike gikk bort den 13.2.15

Til medlemmenes informasjon kan det opplyses at Arvid Ringerike gikk bort den 13.2.15. etter lengre tids sykdom. Arvid og Sissel kjøpte hytta I Långestrandvegen 22 av Åke Orrvik i år 2000.


Websites Hits