Fredagen den 28 februari 2020

Publicerad 2017-05-12

Ny starkströmsledning på Långestrand


Den gamla luftledningen som kommit fram till Keviksvägen ersätts nu med en markledning. 

Infratekk har grävt ledningen vid sidan om Keviksvägen ända ner till Ramnekroksvägen. En ny transformatorstation byggs upp vid infarten till våra bryggor. Genom direktkontakt med grävare har de varit hjälpsamma med att från transformatorstationen dra fram en elledning till den tilltänkta vägbommen.

Bilder som visar framdragning av el till platsen för den tilltänkta vägbommen.


Websites Hits