Lördagen den 13 juli 2024

Välkommen

till Långestrands samfällighetsförening


Föreningen huvudsakliga uppgift är att ansvara för vägunderhållet, vattenförsörjningen och brygganläggningen för fastigheterna på Långestrandsvägen, Snäckvägen och Musselvägen i Strömstads kommun. Som frivillig uppgift svarar föreningen också för drift och administration av vägbommen på Keviksvägen samt avgiftshantering för sjöbodar och BDT-anläggningar. På hemsidan hittar du aktuell information om föreningen och dess verksamhet.

Sven Lekander
Webbredaktör

Foto; Barbro af Sillén

 


Websites Hits