Fredagen den 12 april 2024

Årsmöteshandlingar

I denna flik hittar du föreningens årsmöteshandlingar. Handlingarna är sorterade efter verksamhetsår, 

Årsmöte 2023, 22 juli kl 11.00

 

 

 

Klicka på dokumentrubriken för att se dokumentet.

 

Årsmöte 2022, 23 juli kl 11.00

Kallelse och förslag till dagordning 

Verksamhetsberättelse 2022 

Resultatrapport 2022

Balansrapport 2022

forslag_budget debiteringslängd

Årsmötesprotokoll 2022

Styrelse och funtionärer

En motion har inkommit om att föeringen anskaffar gemensamma verktyg för slyröjning bl a och att vi även anskaffar ett utrymme för förvaring av dessa. Utskrift av motionen kommer att delas ut på mötet.

På styrelsens senaste möte ansåg vi att modernisering av föreningen skall ske med inriktning på i huvudsak följande områden:

1. Vatten systemet. Instrumentering borde uppgraderas för att kunna få bättre övervakning och snabbare larm för att åtgärda fel.

2. Om möjligt anskaffa datasystem för medlemshantering och utskick av meddelanden och räkningar (liknande det som används för Vägföreningen Ga 3)

3. Uppdatering av trivselregler, karta och dokumentation.

Just nu är kostnaden  för detta inte fastställd, men vi uppskattar att högst 100 000 kr behövs för detta arbete. Det finns fonderade medel att använda så debiteringen påverkas inte.

Årsmöte 2021

 

Kallelse och förslag till dagordning

Punkt 7: Verksamhetsberättelse 2020 - 2021 Bilaga 1 a,  Bilaga 1 b

Punkt 7: Resultatredovisning 2020 - 2021 Bilaga 2,   Bilaga 3 a,  Bilaga 3 b

Punkt 13: Styrelsens förslag till budget, Bilaga 5

Punkt 13: Styrelsens förslag till debiteringslängd, Bilaga 6

Punkt 15: Val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer, Bilaga 8

Punkt 16: Val av funktionärer

Blankett för fullmakt

Årsmötesprotokoll, 2021-07-24

 

 

Årsmöte 2020 

 

Kallelse och förslag till dagordning

Verksamhetsberättelse

Resultatredovisning / bilaga 2

Specifikation rörelsens kostnader / bilaga 3 a

Budgetuppföljning / bilaga 3 b

Revisionsberättelse

Styrelsens framställan (propositioner), bilaga 4 a - b: Frivilligt åtagande i föreningen   Tillsättning av styrelse

Medlemsmotioner, bilaga 4 c - e: Stadgeändring  Kommunalt vatten  Vägbommen

Styrelsens yttrande till inkomna motioner

Fastställd budget 2020 - 2021, bilaga 5 a - b:  Kommentarer till budgetförslaget     Budgetförslag   

Fastställd debiteringslängd 2020 - 2021, bilaga 6 Debiteringsunderlag

Förslag till funktionärer 2020 - 2021, bilaga 7 Funktionärer

Val av styrelsemedlemmar och suppleanter 2020-2021, bilaga 8 Styrelsens kommentarer   Val av styrelse

Blankett för fullmakt 

Ärsmötesprotokoll 2020-07-25

 

Årsmöte 2019

 

Kallelse och dagordning

Verksamhetsberättelse

Resultatredovisning

Specifikation rörelsens kostnader

Revisionsberättelse

Motion samt styrelsens yttrande

Budget 2019 - 2020

Debiteringslängd 2019 - 2020

Funktionärer 2019 - 2020 

Val av styrelsemedlemmar och suppleanter

Årsmötesprotokoll

 

Årsmöte 2018

 

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Resultatredovisning

Specifikation rörelsens kostnader

Revisionsberättelse

Stadgeändring

Låssystem till bryggan samt villkor för tillfällig förtöjning

Budget 2018 - 2019

Debiteringslängd 2018 - 2019

Funktionärer 2018 - 2019 

Val av styrelsemedlemmar och suppleanter

Årsmötesprotokoll

_______________________________________________________

Handlingar från tidigare år hittar du under fliken "Dokument"

 


Websites Hits