Söndagen den 16 maj 2021

Årsmöteshandlingar

I denna flik hittar du föreningens årsmöteshandlingar. Handlingarna är sorterade efter verksamhetsår, 

 

Klicka på dokumentrubriken för att se dokumentet.

 

Årsmöte 2020 

Kallelse och förslag till dagordning

Verksamhetsberättelse

Resultatredovisning / bilaga 2

Specifikation rörelsens kostnader / bilaga 3 a

Budgetuppföljning / bilaga 3 b

Revisionsberättelse

Styrelsens framställan (propositioner), bilaga 4 a - b: Frivilligt åtagande i föreningen   Tillsättning av styrelse

Medlemsmotioner, bilaga 4 c - e: Stadgeändring  Kommunalt vatten  Vägbommen

Styrelsens yttrande till inkomna motioner

Fastställd budget 2020 - 2021, bilaga 5 a - b:  Kommentarer till budgetförslaget     Budgetförslag   

Fastställd debiteringslängd 2020 - 2021, bilaga 6 Debiteringsunderlag

Förslag till funktionärer 2020 - 2021, bilaga 7 Funktionärer

Val av styrelsemedlemmar och suppleanter 2020-2021, bilaga 8 Styrelsens kommentarer   Val av styrelse

Blankett för fullmakt 

Ärsmötesprotokoll 2020-07-25

 

Årsmöte 2019

 

Kallelse och dagordning

Verksamhetsberättelse

Resultatredovisning

Specifikation rörelsens kostnader

Revisionsberättelse

Motion samt styrelsens yttrande

Budget 2019 - 2020

Debiteringslängd 2019 - 2020

Funktionärer 2019 - 2020 

Val av styrelsemedlemmar och suppleanter

Årsmötesprotokoll

 

Årsmöte 2018

 

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Resultatredovisning

Specifikation rörelsens kostnader

Revisionsberättelse

Stadgeändring

Låssystem till bryggan samt villkor för tillfällig förtöjning

Budget 2018 - 2019

Debiteringslängd 2018 - 2019

Funktionärer 2018 - 2019 

Val av styrelsemedlemmar och suppleanter

Årsmötesprotokoll

_______________________________________________________

Handlingar från tidigare år hittar du under fliken "Dokument"

 


Websites Hits