Fredagen den 12 april 2024

Bryggregler

Information om och regler för samfällighetens bryggor, bojar, och sjöbodar

Till varje fastighet inom Långestrands Samfällighetsförening finns det en båtplats vid den gemensamma brygganläggningen. Fastighetsbeteckningen är Öddö Uppegården 2:184. Samfälligheten ansvarar för underhåll av bryggor, bojar och trädäcken mellan sjöbodarna.

Bryggreglerna utgör ett verktyg för att öka säkerheten i vår hamnanläggning. Tänk på att alla dagar inte är solskensdagar med en ljummen bris från väster, ibland utsätts vår hamnanläggning för hårt väder och då är det extra viktigt att bryggreglerna följs för att vi inte skall drabbas av person- och/eller egendomsskador. 

Klicka på länken nedan för att se bryggreglerna

http://www.langestrand.se/dokument/bryggan_m_m__2019_justeringer_august.pdf

 


Websites Hits