Lördagen den 13 juli 2024

Dokument

2. Tidigare årsmöten


Bilaga 1 Verksamhetsberättelse.

Andelsberäkningar

Alternativ budget med avbetalning

För bryggan lånas pengar ur andra fondererade medel föravbetalning av ett lån.

Förslag budget och debitering

Obs, Moms tillkommer på alla poster.

Skulder och eget kapital

Styrelse och funktionärer

Årsmötesprotokoll 2020

Årsmötesprotokoll 2020

Fastställd budget

Fastställd budget för verksamhetsåret 2020-2021

Fastställd debiteringslängd

Här finner du det belopp du skall betala in avseende årsavgiften för 2020-2021. Skall vara inbetalt senst den 11 september 2020Långestrands bankgirokonto är: 5122-8708.

Årsmötesprotokoll 2019

Årsmötesprotokoll 2018

Årsmötesprotokoll 2017

Årsmötesprotokoll 2016

Årsmötesprotokoll 2015

Årsmötesprotokoll 2014

Årsmötesprotokoll 2013

Årsmötesprotokoll 2012

Årsmötesprotokoll 2010

Årsmötesprotokoll 2009

Årsmötesprotokoll 2008

Årsmötesprotokoll 2007

Årsmötesprotokoll 2006

Årsmötesprotokoll 2005

Årsmötesprotokoll 2004

Årsmötesprotokoll 2002

Årsmötesprotokoll 2001

Årsmötesprotokoll 1996

Årsmötesprotokoll 1995

Årsmötesprotokoll 1994

Årsmötesprotokoll 1993

Årsmötesprotokoll 1991

Årsmötesprotokoll 1990

Årsmötesprotokoll 1989

Årsmötesprotokoll 1988

Årsmötesprotokoll 1987

Årsmötesprotokoll 1985

Årsmötesprotokoll 1983

Årsmötesprotokoll 1979

Årsmötesprotokoll 1978

Årsmötesprotokoll 1977


Websites Hits