Lördagen den 13 juli 2024

Dokument

8. Vattenanläggning


Vattenprov juni 2019

Resultat från vattenprov juni 2019

Vattenprov juli 2018

Resultat av vattenprov från juli 2018

Vattenprov maj 2017

Resultat från vattenprov maj, 2017

Vattenprov juni 2016

Resultat från vattenprov tagna i vår vattenanläggning i juni 2016.

Vattenprover juli 2015

Resultat av vattenprov tagna i fastigheten Öddö 2:89.

Vår vattenförsörjning 2014-2015, problem-analys-åtgärder

Redovisning av vattenproblemen 2014, problemanalysen samt vilka åtgärder som planeras under 2015

Enligt kommunens plan ansluts Långestrand 2025

Redovisning av frågor / svar som ställts till Strömstads kommun angående anslutning till kommunens Vatten o avloppsnät

Vattenprover Januari 2015

Resultat av vattenprover tagna i källan vid Keviken, i vattenreservoarerna vid pumphuset och i fastigheten Öddö 2:106.

Avlopp och dagvatten

Avlopp för toalett och BDT samt avlopp för dagvatten.

Vattenanläggning för dricksvatten

Vattenanläggningen i vårt område


Websites Hits