Lördagen den 13 juli 2024

Dokument

9. Hamnanläggning


Båthamn Tillsynsprotokoll 2022

Tillsynsprotokoll hamnanläggning 2022-08-11

Checklista för besiktning av bryggan

Bryggregler 2019

Bryggregler uppdaterade augusti 2019

Besiktningsprotokoll Brygganläggningen

Besiktningsprotokoll från besiktningen 2018-09-24

Båtplatsöversikt 2017-07-20

Båtplatsfördelning 2017-07-20

Regler för användning av bottenfärger

Kemialiinspektionens regler för användning av bottenfärger

Inspektionsprotokoll

Inspektionsprokoll avseende nya hamnanläggningen 2017-05-19

Sjöfatsverkets författningssamling

Sjöfatsverkets författningssamling ang avfall från fritidsbåtar


Websites Hits