Söndagen den 16 maj 2021

Funktionärer

Vattenanläggningen

Tillsyn Bengt Rosengren                                 Bost 0526-611 10
Långestrandsvägen 11, 452 96  Strömstad     Mobil 070-537 79 37
E-post  bengt-rosengren@outlook.com

 

llmän VA-service  
Robert Toftedahl                                              Mobil 0705 28 01 08

Spec pumpar och reglering (Keviken)
Hans Boström, Vattenservice                          Mobil 070-637 90 55

Vägbommen

Tillsyn Lennart Olausson                                 Mobil +46 73 599 40 43
Tillsyn Björn Börjesson                                   Mobil +46 70 880 45 58
Tillsyn Göran Roos                                         Mobil +46 70 863 05 12

Administration Birgitta Karlsson                      Mobil +46 73 925 69 41

Bryggor och sjöbodar

Tillsyn, meddelas senare.  

Hemsidan

Webbredaktör Lennart Olausson                       Mobil +46 73 599 40 43
E-post: lennart@olausson.one                          Bostad +46 8 540 225 37

Webbredaktör Sven Lekander                           Mobil +46 76 853 63 61
E-post: 7lekander@gmail.com                                                                                     

Vägar; grusning, saltning och sladdning

Henrik Thuresson                                               Bost 0526-601 18
Tjärnöbo 26, 452 96 Strömstad                         Mobil 070-688 89 45

Vägar och allmänplatsmark; klippning, trädfällning

Mattias Karlsson                                                Bost 0526-146 32
Yttre Buar gård, 452 97 Strömstad                   Mobil 070-514 88 82

Administration & bokföring

BK-Byrån, Birgitta Karlsson                               
Brämmenvägen 13  452 93 Strömstad              Mobil 073-925 69 41
bk-byran@hotmail.se                                    

Bank

Swedbank Strömstad
Lisbeth Gustafsson                                          0526-626 16
lisbeth.gustafsson@swedbank.se 


Websites Hits