Onsdagen den 12 maj 2021

Publicerad 2015-03-30

Alla sjöbodsavtal är nu undertecknade

För någon vecka sedan fick vi in det sista undertecknade sjöbodsavtalet.

Det uppdrag som årsmötet gav styrelsen, nämligen att ta fram ett förslag till sjöbodsavtal, låta medlemmarna ta del av förslaget och lämna sina synpunkter, utarbeta ett slutligt avtal, distribuera det av föreningen undertecknade avtalet till respektive andelsägare samt se till att samtliga avtal undertecknades och återsändes till föreningen, är nu genomfört. Styrelsen tackar alla andelsägare för gott samarbete. Sjöbodsavtalen finns nu arkiverade i en avtalspärm.

Genom att uppdraget med sjöbodsavtalen nu är slutfört kommer styrelsen starta planeringen med att genomföra grundförbättringarna i enlighet med avtalet. Detta kommer ske genom dugnad. Inom kort återkommer vi med tidpunkt och arbetsprogram för dugnaden. 


Websites Hits