Tisdagen den 18 juni 2024

Publicerad 2017-07-31

Alla tre årsmöten har tagit beslut om vägbommen


Öddö vägsamfällighet Ga;3, Långestrands samfällighetsförening samt Tofternas samfällighetsförening har nu på sina årsmöten behandlat frågan om att sätta upp en vägbom på Keviksvägen.

   

  

Samtliga tre föreningars årsmöten ställde sig positiva till att uppföra en vägbom på Keviksvägen. Detta innebär att förberedelsearbetet för att uppföra vägbommen kan starta inom kort. Vill du har mer information om vägbommen, klicka på länken nedan:

http://langestrand.se/vagbommen/

På hemsidan kommer  information att lämnas hur arbetet fortskrider.

 


Websites Hits