Onsdagen den 12 maj 2021

Publicerad 2018-03-31

Ambulansen behöver hjälp för att komma in i området!


När du ringer efter ambulansen uppge då att ambulanspersonalen, när de kommit fram till vägbommen,  ringer upp dig själv eller någon annan i familjen som kan  öppna bommen med mobiltelefonen.

 

 

Ambulansen är den enda samhällsfunktion som ännu inte har återkommit med besked om vilken lösning de föredrar för att öppna vägbommen. Detta trots att diskussioner pågått med ledningen för räddningstjänsten i Strömstad sedan i augusti förra året. För en och en halv månad sedan kom ett meddelande att de inte önskar samma typ av lösning som brandkären valt. I samband med det beskedet meddelade ambulansen att de eventuellt har ett annat lösningsförslag. 

I avvaktan på att ambulansen bestämmer sig får den som larmar hjälpa ambulansen att komma in i området!


Websites Hits