Söndagen den 16 maj 2021

Publicerad 2014-11-06

Anmärkning på BDT-anläggningarna

Kommunens miljöenhet har varit på Öddö och inspekterat de två gemensamma BDT-anläggningarna (Bad, Disk, Tvätt) för fastigheterna på Snäckvägen och Musselvägen. Miljöenheten föreslår att ett antal åtgärder vidtas före den 1 december 2014, respektive före 1 januari 2015.

Miljöenhetens protokoll upptar ett antal punkter där de har förslag på åtgärder som bör genomföras. Det gäller i första hand den BDT-anläggning som finns i Snäckvägens förlängning mot havet. De åtgärder som kommunen förväntar sig är;

  1. Slamtömning av alla slamskiljare som inte tömts tidigare i år
  2. Spolning av spridarrör till infiltrationsbädden
  3. Dokumenterad arbets- och kontrollplan för hur anläggningen skall skötas och hur tillsyn skall ske
  4. Utreda om det i systemet finns någon reservoar med pump som periodvis pumpar in en stor mängd vatten i BDT-anläggningen
  5. En beskrivning av vilka åtgärder som vidtagits
     

För punkterna 1 och 2 har styrelse agerat genom att beställa både tömning och spolning. Ragnsell genomförde detta den 31 oktober.

Beträffande punkterna 3 - 5 måste ansvarsfrågan först utredas innan några ytterligare åtgärder vidtas. Miljöenheten skriver i sitt inspektionsprotokoll att det är föreningen som ansvarar för skötsel och underhåll av BDT-anläggningarna. Enligt stadgarena har Långestrands samfällighetsförening inget ansvar för skötsel och underhåll av de två BDT-systemen,. Däremot så administrerar föreningen avgifter för BDT-anläggningarna.

Inspektionsprotokoll samt den efterföljande skriftväxlingen mellan vår förening och Miljöenheten finns att läsa under "Dokument / BDT-anläggningar".

BDT-anläggningen på Snäckvägen

BDT-anläggningen på Musselvägen

 


Websites Hits