Söndagen den 16 maj 2021

Publicerad 2019-07-26

Årsmötesprotokollet finns nu att läsa på hemsidan

Det justerade protokollet från årsmötet finns nu tillgängligt här på hemsidan. Även revisionsberättelsen samt fastställd budget och debiteringslängd finns på hemsidan. Du finner dessa handlingar under fliken "Årsmöteshandlingar" i vänstermenyn.


Websites Hits