Söndagen den 16 maj 2021

Publicerad 2016-07-16

Årsmötesprotokollet med bilagor från mötet 16 juli finns nu på hemsidan

Justerat protokoll från årsmötet den 16 juli 2016 finns nu att tillgå här på hemsidan. Klicka på "Dokument" i vänstermenyn så hittar du där det justerade protokollet. Beslutad budget och debiteringslängd finns också att tillgå i samma mapp.


Websites Hits