Tisdagen den 18 juni 2024

Publicerad 2018-07-21

Årsmötesprotokollet o övriga handlingar finns här


Årsmötesprotokoll, budget och debiteringsiunderlag finns nu publicerade här på hemsidan

Under "Dokument" i vänstermenyn och i mappen "Senaste årsmötet" finner du justerat protokoll från dagens årsmöte samt den fastställda budgeten och debiteringslängden.

 


Websites Hits