Fredagen den 31 mars 2023

Publicerad 2019-06-14

Besiktning av brygganläggningen

Vår hamnansvarige, Rolf Gulestö, har tagit fram en checklista för översyn och kontroll av brygganläggningen. Av checklistan framgår statusen på olika delar av anläggningen samt vilka besiktningar som behöver ske i framtiden. Besiktningsprotokollet finns att hämta under "Dokument / Hamnanläggning"


Websites Hits