Lördagen den 1 april 2023

Publicerad 2016-03-07

Bryggan är nu reparerad

Rixöbryggan har varit på Öddö och reparerat bryggan under torsdag och fredag den 3:e och 4:e mars.

Som framgått av tidigare nyhetsartikel förorsakade höststormarna skador på våra äldre delar av brygganläggningen. Rixöbryggan har nu varit på plats och reparerat skadorna. Vid den inre pontonbryggans infästning i betongbryggan hade betongbryggans träbalk gett vika vilket framgår av bilden nedan.

Nu är hela balken som lossnat utbytt och de rosfria stänger som håller balken på plats utbytta. Därmed så har den inre pontonbryggan åter en fullgod infästning i betongbryggan. Se nedan.

Även den yttre delen av betongbryggan hade skadats i stormen. Här hade det T-järn som håller Y-bommen på plats gått av vilket medfört att Y-bommen sjönk. Den lyckades vi dock bärga varför bommen kan återmonteras när T-järnet lagats och förstärkts. På bilden nedan syns märket efter den del av T-järnet som "lossnade och försvann i stormen".

Nu är också denna del reparead av Rixöbryggan. Den del av T-järnet som lossnat är ersatt med en ny del, som är förstärkt i vinkel vilket förhoppningsvis innebär att vi skall klara nästa höststorm utan skador på denna del av bryggan.

Styrelsen vill avslutningsvis framföra ett stort tack till Rixöbryggan för en snabb utryckning och för det professionella arbete de utfört !

 

 


Websites Hits