Tisdagen den 18 juni 2024

Publicerad 2014-10-28

Bryggan behöver repareras

Den längsgående träbalken på yttersidan av den mellersta betongbryggan har lossnat. Det innebär att fastsättningen av den yttre pontonbryggan inte har något fungerande fäste i betongbryggan. Dessutom har två bommar inte kunnat stå emot den kraftiga vinden och sjögången utan brutits sönder.

Föreningens bryggansvarige, Rolf Gulestö, har inhämtat offert för att reparera bryggan. Styrelsen har, i samråd med Rolf,  tagit beslut om att genomföra reparationsarbetet så snart som möjligt. Detta för att skadan inte skall förvärras ytterligare. Arbetet kan dock ske först när samtliga båtar är upptagna.

Kostnadsberäkning från Alméns Shipping
Kostnads beräkning för reparation av träbalk med nya infästningar i A4 stål.

  • Beräknar att det är ca en dags arbete inklusive etablering då vi behöver ha tillgång till kran för att lyfta / hålla i bryggan.
  • Platsen skall vara tillgänglig, eventuella båtar måste vara borta innan åtgärd.
  • Material ca 3- 5000:- Arbete ca 12- 16000:- .
  • Arbetet utlovades ske under hösten dock senast innan årets slut.Tyvärr har leverantören  (4 februari 2015) ännu inte genomfört arbetet.

Utbyte av trasiga bommar
Detta arbete planeras ske under våren 2015.


 

  


Websites Hits