Onsdagen den 12 maj 2021

Publicerad 2016-04-29

Dugnad vid bryggan, lördag den 7 maj

Idag den 29 april kommer vi få leverans av åtta nya gångbommar från Rixöbryggan. Samtliga fastighetsägare som kommer få nya bommar är kallade till dugnad lördagen den 7 maj. Vi startar arbetet kl 9.30. Har Du inte fått mail men är på Öddö lördagen den 7 maj är givetvis också du välkommen till dugnaden på bryggan.

På kartan nedan framgår vilka gångbommar som skall bytas ut under lördagen.


Websites Hits