Söndagen den 16 maj 2021

Publicerad 2018-07-26

Dugnad på vägen och bryggan, 25 och 26 juli


Dugnad på vägen ned mot bryggan den 25 juli

Många medlemmar hörsammade styrelsens inkallning till dugnad på gångvägen ner till bryggan. Uppgiften var att dels köra upp och sprida ut de de grushögar som tidigare lagts för långt ned på berget.

Vidare att ta bort allt grus som låg på berget i den branta delen och som kunde förorsaka halkolyckor när gruset rullade under skorna på berget. Genom att många så tjänstvilligt ställde upp kunde dugnaden genomföra på drygt en halvtimma!

TACK till alla som ställde upp. 

Dugnad på bryggan den 26 juli

För att minimiera risken att höststormarna åter kommer att ta mig sig landgången från den fasta delen till den flytande betongbryggan har landgången nu stagats upp med s.k kryssstag. Härigenom avlastas infästning av langgången i den fasta betongdelen. Förhoppningsvis skall detta bidra till att landgången ligger kvar även efter en kraftig storm och att föreningen därigenom slipper dryga reparationskostnader i höst.

 


Websites Hits