Onsdagen den 12 maj 2021

Publicerad 2015-02-13

Förslag till val av styrelsemedlemmar enl den nya styrelseordningen

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att revidera det förslag till styrelserepresentation som presenterades på årsmötet.

Styrelsen har nu omarbetat förslaget till styrelserepresentation för åren 2015 - 2023.

I det omarbetade förslaget har vi tagit hänsyn till att vid lottdragning för val till styrelse skall:

  • fastigheter som varit representerade i styrelsen de senaste sju åren ej ingå
  • ej heller obebyggda fastigheter ingå.
  • ej heller fastigheter vars fastighetsägare av åldersskäl eller annan orsak inte kan åta sig styrelseuppdrag ingå
  • ej heller fastigheter som åtagit sig funktionärsroll (t.e.x. vatten, bryggor) ingå

Förslag till val av styrelsemedlemmar hittar du under fliken "Dokument" i mappen "14. Årsmöteshandlingar 2015".

 


Websites Hits