Tisdagen den 18 juni 2024

Publicerad 2017-08-31

Glöm inte att registera in dina mobiler


Vägbommen kommer att öppnas genom att man ringer till ett specifikt telefonnummer (vägbommens SIM-kort).

Endast de mobiler som finns inregisterade i systemet kommer att kunna öppna bommen. Det är därför viktigt att du registerar in de max fyra mobiler från din fastighet som skall vara behöriga att öppna bommen. Blankett för registrering med adress vart du sänder blanketten finns nedan. 

Blankett


Websites Hits