Onsdagen den 12 maj 2021

Publicerad 2014-10-28

Grävlingar tömmer våra soptunnor

Under sensommaren och hösten har tre grävlingar gästat vårt område. De har hittat ett enkelt sätt att hitta mat för dagen. De klättrar upp på soptunnorna, välter dem och sprider ut soporna på marken för att eventuellt hitta något ätbart.

Styrelsen har varit i kontakt med miljöförvaltningen och tekniska kontoret i Strömstads kommun för att undersöka om kommunen kan hjälpa oss lösa problemet. Antizimex har också kontaktas då företaget arbetar med skadedjursbekämpning. Tyvärr skulle föreningen drabbas av relativt höga kostnader om företaget skulle genomföra "skadedjursbekämpningen". Styrelsen har därför undersökt om Renhållningskontoret har någon mer kostnadseffektiv lösning. De har glädjande nog rekommenderat oss en enkel lösning som består i att säkra locket på tunnorna med gummistroppar. De som tömmer våra sopor accepterar också denna lösning.

 

 

Lycka till!


Websites Hits