Onsdagen den 12 maj 2021

Publicerad 2018-06-09

Handlingar till årsmötet 2018-07-21 finns här


Samtliga handlingar till årsmötet 2018-07-21 finns nu publicerade här på hemsidan. 

Kallelse och förslag till dagordning har, i enlighet med våra stadgar, utsänts till samtliga föreningsmedlemmar via mail. I detta mail har hänvisning (länk) gjorts var handlingarna till årsmötet finns att hämta, dvs här på vår hemsida.

Årsmöteshandlingar 2018

Varmt välkommen till årsmötet!

Styrelsen 


Websites Hits