Söndagen den 16 maj 2021

Publicerad 2015-07-25

Handlingarna från årsmötet 2015 finns tillgängliga på hemsidan

Protokollet från årsmötet den 25 juli 2015 samt beslutad budget och debiteringslängd finns nu att tillgå på hemsidan. Se under fliken "Dokument i vänstermenyn och där klickar du på "Senaste årsmötet". Handlingarna sänds också över till er medlemmar via mail.

Med vänliga hälsningar
Lennart 


Websites Hits