Söndagen den 16 maj 2021

Publicerad 2018-07-29

Hjälp till att spara på vattnet!


Låt oss hjälpas åt att spara på drickvattnet!

När nu de flesta fastigheter är bebodda  ligger vår vattenförbrukning normalt mellan 12 - 15 000 liter per dygn. På grund av den extrema  torkan måste vi alla hjälpas åt att hushålla med vattnet. Som vi informerade om på årsmötet har våra ansträngningar att hushålla med vattnet inneburit att dygnsförbrukningen nu pendlar mellan 3500 - 5000 liter per dygn. 

Sedan i juni har det varit förbjudet att vattna gräsmattor, byta vatten i badanläggningar (tunnor) eller i övrigt sprida ut vatten med slang på tomten. Även vattenförbrukningen inne måste begränsas, här måste vi i första hand se till att vattnet räcker för de högst prioriterade behoven! 

Mvh Styrelsen


Websites Hits