Onsdagen den 12 maj 2021

Publicerad 2016-01-03

Höststormarna har orsakat skador på bryggorna

Under nyårshelgen upptäcktes att de kraftiga ovädren i höst med storm- och orkanvindar har förorsakat skador på bryggornas Y-bommar.

På den yttre betongbryggan har den yttersta bommen slitits loss från sitt fäste i bryggan. Den hårda stormen medförde att själva T-järnet som håller bommen hade lossnat och brutits loss.

Dessbättre hade den sjunkit och fastnat direkt utanför bryggan, vilket innebar att den kunde bärgas av Rolf, Johan och Lennart under nyårshelgens "minidugnad". Bommen ligger nu fast förtöjd på betongbryggan i avvaktan på reparation.

En av de äldre bommarna på den nya pontonbryggan hade också slitits loss. Den hunde bärgas och återmonteras under nyårshelgens "minidugnad",

Även på den inre pontonbryggan hade stormen förorsakat skador. En gångbom hade brustit och behöver bytas ut. Bryggfästet på den inre pontonbryggan har lossnat och behöver repareras. 

Styrelsen kommer att tillsammans med den hamnansvarige genomföra en noggrannare besiktning av hamnanläggningen. Därefter kommer styrelsen att ta beslut  om nödvändigt reparationsarbete samt inköp och montering av nya bommar så att brygganläggningen är klar att användas när vi sjösätter våra båtar för sommarsäsongen 2016.

Avslutningsvis kan vi konstatera att den nya pontonbryggan inkl nya bommar har stått emot den kraftiga sjögången samt storm- och orkanvindarna helt utan skador!

 


Websites Hits