Söndagen den 16 maj 2021

Publicerad 2016-08-15

Inbrott i sjöbodarna

Tyvärr har vi haft inbrottstjuvar i flera av våra sjöbodar.

Främst har dörren till sjöbod nummer ett blivit sönderbruten. Här har tjuvarna också tagit en dunk med diesel samt båtutrustning.

Styrelsen har i mail informerat om inbrottet och uppmanat sjöbodsägarna att undersöka sina sjöbodar, vidare att anmäla stölder till polisen och till det egna försäkringsbolaget.

Sjöbodarna försäkras genom en gemensam försäkring som föreningen administrerar. Den täcker skador som kan uppkomma på byggnaden. Självrisken är för närvarande 8 000 kronor. Därtill kommer försäkringsbolaget att göra åldersavdrag i de fall delar av byggnaden skadats vid tex inbrott. I det aktuella fallet torde inköp och montering av en dörr inte komma att överstiga självrisken på försäkringen. 

När det gäller utrustning som förvaras i sjöbodarna försäkras den normalt via den egna fritidshusförsäkringen. Här bör den som blivit drabbad av stöld undersöka omfattningen av försäkringen samt nivåer för självrisken för att komma fram till om förlusten täcks till någon del av den egna försäkringen.

Styrelsen kommer under hösten att göra en genomgång av föreningens samtliga försäkringar. Speciellt med tanke på de stora investeringar som gjorts och som kommer göras i brygganläggningen.

 


Websites Hits