Fredagen den 21 januari 2022

Publicerad 2021-10-26

Information om vägarbete på Ramnekroksvägen

VÄGARBETE RAMNEKROKSVÄGEN. VÄGEN BLOCKERAS FÖR ASFALTARBETE

Tidplan asfaltering 


27/10 kommer vägen att hyvlas. Trafik kan passera, men med viss väntetid.

 

28-29/10 kommer vägen att asfalteras. Trafik kan inte passera under arbetets gång.
Asfalteringsarbetet påbörjas vid Öddö Brygga och kan eventuellt påbörjas redan på
eftermiddagen / kvällen den 27/10.

 

Arbetet med infarterna senare under vecka 44. Trafiken kan passera, med viss väntetid.

Under arbetstiden kan vägen vara blockerad så undvik att trafikera den med bil.


Websites Hits