Söndagen den 16 maj 2021

Publicerad 2016-09-12

Inga båtar på bryggan efter den 30 oktober


Rixöbryggan kommer påbörja arbetet med utbytet av pontonbryggan samt bommar i vecka 44. Det betyder att inga båtar får vara kvar på bryggan efter söndag den 30 oktober. 

Arbetet omfattar utbyte av den inre pontonbryggan samt utbyte av samtliga gamla bommar på alla bryggor.


Websites Hits