Söndagen den 16 maj 2021

Publicerad 2015-02-11

Kommunen planerar bygga ut vatten- och avloppsnätet till oss på Långestrand 2025

Enligt kommunens långsiktiga plan för utbyggnad av vatten- och avloppsnätet ansluts Långestrandsområdet 2025.

I samband med att vattnet blev otjänligt hösten 2014 mottog styrelsen förslag från några medlemmar att föreningen snarast skulle begära en inkoppling till det kommunala vattenledningssystemet, detta för att åstadkomma en långsiktig problemfri vattenförsörjning i vårt område. Styrelsen utlovade  att ta kontakt med Strömstads kommun i syfte att få fram de fakta som krävs för att informera medlemmarna om vad en anslutning innebär i tid och kostnader samt om det är möjligt att enbart ansluta oss till vattenledningsnätet eller om en sådan anslutning också omfattar en anslutning till avloppsledningsnätet.

Styrelsen har haft ett antal kontakter med företrädare för Strömstad kommun. Huvudkontakten har varit med kommunens VA-chef, Jerry Johansson. De frågor som styrelsen ställt och de svar som kommunen gett hittar du under fliken "Dokument, "Vattenanläggning" där du klickar på dokumentet "Enligt kommunens plan ansluts Långestrand 2025".


Websites Hits