Söndagen den 16 maj 2021

Publicerad 2017-10-29

Lite data om hur vägbommen fungerat


Nu har vägbommen varit i drift sedan eftermiddagen den 26 oktober. Så här långt har vägbommen fungerat mycket bra och utan några som helst  inkörningsproblem. Under perioden torsdag em till söndag kväll har bommen öppnats inte mindre än 194 gånger.

Per dygn fördelade sig trafiken på följande sätt:

Datum Dag Antal 
26 okt Torsdag 35
27 okt Fredag 51
28 okt Lördag 62
29 okt Söndag 46

 

De som under perioden ovan passerat bommen representerade 33 fastigheter av de 109 som är medlemmar i vägbomsprojektet. 

Dessbättre har inga problem med att öppna vägbommen med mobiltelefon inrapporterats. Under öppningsdagen var det två fastighetsägare som glömt att ta med sig uppgift om telefonnumret till vägbommen när de skulle passera.. Detta löstets dock på ett enkelt sätt genom att de fick hjälp av någon granne som kunde uppge telefonnumret. Av driftstatistiken framgår att två mobilnummer ringt vägbommen utan att vara behörig, möjlighen kan det vara någon medlem som glömt att anmäla telefonnumret till Birgitta på BK-Byrån. 

Erfarenheterna så här långt är goda, alla som har öppnat bommen och kommenterat den har uttalat sig positivt. Det bådar gott för framtiden!

  


Websites Hits