Tisdagen den 30 november 2021

Publicerad 2020-04-20

Nu är den nya landgången till bryggan på plats


Idag måndag den 20 april kom Rixöbryggan till Långestrand och monterade den nya landgången mellan flytbryggan och den fasta betongbryggan. Samtidigt tog företaget hand om att transportera bort den havererade landgången.
 

DEb gamla havererade landgången är bortmonterad och lastning för bortforsling pågår. Fästena för den nya landgången är på plats. 

Den nya landgången ligger på flytbryggan och väntar på att komma på plats mellan den fasta delen och flytbryggan.

Den nya landgången är fastsatt i flytbryggan med kättingar för att förhindra nya haverier när det blåser storm och grov sjö bryter över flytbryggan. 

Infästningarna i flytbryggan är gjorda på båda sidor av landgången.

Nu hoppas vi på att den nya landgången, med den nya flexiblare faststättning i den fasta bryggan samt stödinfästningar i den flytande bryggan, skall stå emot höst- och vinterstormarna!


Websites Hits