Söndagen den 16 maj 2021

Publicerad 2016-05-07

Nu är flera av de sönderrostade båtbommarna utbytta

På dagens dugnad byttes åtta sönderrostade bommar ut mot nya från Rixöbryggan (WM-bommen). Ett jättearbete blev utfört av den tjugomannastyrka som ställt upp under dagen.

Dugnaden startade vid bryggan kl 9.30 i härligt väder med solsken och nästan vindstilla. Det tyngsta arbetet bestod i att demontera de åtta sönderrostade gångbommarna samt bära dessa upp till vägen. Samtidigt skulle de åtta nya bommrna bäras ner från vägen till bryggan. Under dagen bar tjugomannastyrkan inte mindre än 5,6 ton bommar på den branta vägen upp och ner från bryggan. Storartat!

När väl de gamla bommarna var demonterade och bortburna kunde de nya bommrna monteras och "sjösättas". Här monteras en av de nya bommrna fast på sin plats. Även detta ett tungt arbete som krävde kraft och skicklighet.

Så här fint blev resultatet när en av de nya bommarna var på plats.

Nedan syns det material som bytts ut och som nu väntar på transport till återvinningsstationen i Strömstad.


 

När arbetet vid tretiden på eftermiddagen var klart kände vi oss alla nöjda med att ingen skadats trots det tunga och riskfyllda arbetet. Vi drog slutsatsen att om så här stora insatser skall göras på brygganläggnningen i framtiden behövs annan utrustning än mankraft för att förflytta och hantera så här tungt material. Det är inte rimligt att med mankraft bära  6 ton bommar upp och nedför berget. Erfarenheten från dagens dugnad blir att så här stora projekt i framtiden kräver kranlyft och proffessionell hantering. 

Styrelsen vill rikta ett stort och varmt TACK för utomordentliga arbetsinsatser under dagen !


Websites Hits