Lördagen den 1 april 2023

Publicerad 2017-10-26

Nu är vägbommen i drift!


Idag har Intergate varit här och monterat samt testat vägbommen. Samtliga beställda funktioner visade sig fungera bra varför bommen nu har tagits i drift. Det innebär att du skall använda din mobiltelefon för öppning/passering. En medlem har på egen bekostnad specialbeställt traditionell nyckel (ej kopieringsbar) medan några andra, också på egen bekostnad, beställt fjärrkontroller.
 
 
 
När du ringt tel nr +37 283 240 162 dröjer det ca 20 - 30 sekunder innan bommen öppnas. Kör igenom bommen varefter bommen automatiskt stängs
Skulle det visa sig att du inte kan öppna bommen med din mobil kan det möjligen vara så att telefonnumret som registrerats in i systemet blivit felaktigt. Ta då kontakt med Birgitta på BK-byrån för en kontroll och eventuell rättelse, Birgitta har telefonnummer +46 739 256 941. 
 
Kostar det något att ringa till vägbommen?

Nej det kostar ingenting! Enheten använder nummerpresentation och ”tittar” på inringande nummer. Sedan nekar den samtalet (det är då det blir upptaget i din mobil). Finns ditt nummer inlagt i accesslistan öppnar den annars loggas bara samtalet.

Telefonräkningen börjar ticka först när ett samtal besvaras (av mottagaren eller mobilsvar). I detta fall besvaras således inte samtalet varför det inte kostar något att ringa till vägbommen!

 
Här kommer några viktiga "Kom ihåg":
  • Endast ett fordon per bomöppning
  • Bommen stänger 2 sekunder efter att ETT fordon passerat. Nytt öppningssamtal krävs för nästa fordon.
  • Bommen känner av om ett fordon eller släp befinner sig under bommen varvid den inte stänger. 
  • Om inget fordon passerar efter öppning så stänger bommen automatiskt efter 1 minut.
  • Gångtrafikanter, djur, cyklar, mopeder etc skall passera på sidan av bommen.
 
Jag hoppas att allt skall fungera i enlighet med leverantörens utfästelser. Har du några frågor får du gärna höra av dig till mig. Kontaktuppgifter ser du nedan. 
 
Med vänlig hälsning
 
Lennart Olausson
Långestrandsvägen 8
Telefon: +46 73 599 40 43
Mail: lennart@olausson.one
 
---------------------------------------------------------------------------------
 
PS/ Skriv gärna ut detta dokument och förvara det i bilen. /DS

Websites Hits