Onsdagen den 12 maj 2021

Publicerad 2016-11-05

Nya brygganläggning kommer om två veckor

Rixöbryggan har meddelat att de om två veckor påbörjar arbetet med att montera den nya bryggan med tillhörande nya bommar.


Websites Hits