Onsdagen den 12 maj 2021

Publicerad 2017-05-23

Nya bryggorna är inspekterade


Strömstads kommuns Miljö- och byggförvaltning har varit på Öddö och inspekterat vår nya brygganläggning.

 

Inspektionen skedde den 19 maj och utfördes av Kristian Seth från miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Ett inspektionsprotokoll har upprättats och sänts till föreningen. Den enda anmärkning vi fick var punkten nedan. I övrigt var allt annat till belåtenhet och godkänt av kommunen. 

Att åtgärda

  • Det bör ställas krav på båtplatsinnehavare med fast båtplats vid någon av verksamhetens bryggor att deras båtar ska vara målade med en för västkusten godkänd bottenfärg. Båtplatsinnehavarna bör informeras om vad som gäller.

Föreningen uppmanar dig därför att klicka på länken nedan för att läsa vilka regler som gäller när vi skall måla bottenfärg på våra båtar:
http://www.kemi.se/hitta-direkt/bekampningsmedel/biocidprodukter/vanliga-typer-av-biocidprodukter/batbottenfarger--om-du-maste-mala

 

Hela protokollet finns att läsa under "Dokument" / "Hamnanläggning"

 


Websites Hits