Onsdagen den 12 maj 2021

Publicerad 2015-12-05

Nya vägtrummor under Keviksvägen

Det kraftiga ovädret under september medförde stora översvämningar på delar av Keviksvägen söder om infarten till Långestrandsvägen. Vägföreningen har nu bytt ut de gamla vägtrummorna (30 cm i diameter) till nya (40 och 50 cm i diameter).

 

Tjärnö gräv har på uppdrag av Öddö vägsamfällighet bytt ut nedanstående vägtrummor på Keviksvägen

En vägtrumma (50 cm) som ligger under vägen vid infarten till vår hamnanläggning. Där har det tidigare blivit kraftiga översvämningar när den gamla vägtrumman inte klarade av att ta hand om allt ytvatten som kom från diket längs Keviksvägen. 

En vägtrumma (50 cm) på Keviksvägen mitt emellan infarten till hamnanläggningen och Långestrandsvägen. Denna vägtrumma klarade inte att ta hand om allt vatten som kom i diket på östra sidan av Keviksvägen. Medförde att dikesvattnet fortsatte ut på Keviksvägen och tog med sig stora delar av den östra sidan av vägbanan.

Två vägtrummor (40 cm) vid korsnnigen mellan Keviksvägen och Långestrandsvägen. Även här klarade inte de gamla vägtrummorna ta hand om allt regnvatten utan vattnet fortsatte söderut på Keviksvägen och gjorde stora diken i vägbanan.

Vi hoppas att genom uppgraderingen till större vägtrummor så skall Keviksvägen i fortsättningen klara kraftiga regnoväder utan att skadas.

Långestrands samfällighetsförening vill tacka Öddö vägsamfällighet för gott samarbete samt ett snabbt agerade för att lösa översvämningsproblemen på Keviksvägen.   

Bild på de nya vägtrummorna i korsningen Keviksvägen och Långestrandsvägen.

Den nya vägtrumman i korsningen Keviksvägen - vägen ner mot bryggorna


Websites Hits