Onsdagen den 12 maj 2021

Publicerad 2018-04-09

Nytt lås och nycklar till bryggan


På årsmötet 2016 togs beslut om att byta ut det befintliga låset på bryggan till en ny modell med kopieringsskyddade nycklar. Skälet till detta var att öka säkerheten och få bättre kontroll på vilka som har tillgång till vår nya brygganläggning.

I samband med att landgången till bryggan blev lagad och skulle återmonteras upptäcktes att låset till bryggan var sönderrostat. Själva låskolven i låskistan satt fast varför det inte gick att öppna grinden. Således måste den bytas ut, likaså upptäcktes att också cylindern, där nyckel sätts in, var sliten och i behov av utbyte.

Mot bakgrund av ovanstående avser styrelsen att stegvis gå över till ett nytt låssystem på bryggan, detta kommer att ske i följande steg:

1. Ny låskista kommer införskaffas och omedelbart monteras på grinden till bryggan. Den gamla slitna låscylindern kommer temporärt att återmonteras så att befintliga nycklar kan användas.

2. Inköp av ny låscylinder kommer ske och till den kommer nya kopieringsskyddade nycklar att införskaffas. Varje fastighetsägare som har bryggplats kommer att förses med två icke kopieringsbara nycklar till den nya låscylindern.

3. De nya nycklarna får utkvitteras under försommaren 2018. Mer information om hur och när detta sker återkommer vi till.

4. När samtliga fastighetsägare utkvitterat de nya nycklarna kommer den nya låscylindern att monteras in i grinden. Tidpunkt för detta kommer att meddelas senare.

Fortlöpande information om utbytet av låssystemet kommer att lämnas här på hemsidan. 

 


Websites Hits