Tisdagen den 18 juni 2024

Publicerad 2015-09-18

Petra har förstört våra vägar

Petra har drabbat också oss på Öddö. Vi har tyvärr fått omfattande skador på våra vägar.

Extremvädret Petra som lokalt så hårt drabbade  Buskerud, Vestfold, Telemark och Agder drabbade också Strömstadsområdet. För oss på Öddö har det inneburit att flera av våra vägar har fått omfattande skador. Keviksvägen har fått omfattande skador pga att vägdiken och vägtrummor inte klarat av att ta hand om allt regnvatten. Även Snäckvägen har fått omfattande skador. Så¨väl den övre delen som den nedre mot pumphuset. Snäckvägen är så skadad att inga bilar kan åka på vägen. För vägarna som tillhör vår förening så kan vi notera att vägunderlaget (vägkroppen) till största delen består av finkornig rödsand. Vid haftigt regn så tar regnvatten med sig rödsanden varför vi får kraftiga skador på vågarna.

Vägskador på Snäckvägen

Vår entreprenör Mattias Karlsson har påbörjat reparationsarbetet. Styrelsen har beställt fyllnad med grovkross där vägen är mest skadad. Förhoppningsvis innebär det att vid kommande häftiga regnoväder så kommer eventuella skador att begränsas till att enbart slitbanan skadas.

Eftersom det kommer åtgå åtskilliga ton med fyllnadsmassor kommer reparationsarbetet att pågå en tid. Styrelsen har dock fått löfte om att arbetet kommer att prioriteras av vår entreprenör. De stora groparna äre nu igenfyllda med grövre makadam vilket innebär att vägarna åter är körbara. Enligt entreprenören har nu toppfyllning skett med väggrus varför vägreparationen kan anses slutförd för denna gång.


Websites Hits