Tisdagen den 18 juni 2024

Publicerad 2018-08-02

Positivt besked från vattenprovet i juli 2018


Vattenprovet visade att vårt vatten är av god kvalitet.

Det kompletta provresultatet hittar du under "Dokument" / "Vattenanläggningen".

 

Den kemiska bedömningen är att:

  • Vattnet är tjänligt (enl. Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning)
  • Fluoridhalten understiger för kariesförebyggande verkan gynnsamt värde.
  • Alkaliniteten ligger under 60 mg/l HCO3 vilket ökar risken för korrosionsangrepp på ledningarna.

Websites Hits