Söndagen den 16 maj 2021

Publicerad 2015-04-05

Pumphuset är nu också föreningens "huvudkontor"

Äntligen har föreningen fått ett "huvudkontor" där vi kan långtidsarkivera föreningens handlingar såsom räkenskaper, avtal och historiskt material.

Enligt bokföringslagen är föreningen skyldig att arkivera bokföringsmaterial i 7 år. Ingen vet om vi lever upp till lagen idag eftersom nuvarande rutin är att när bokslutet är klart  överlämnar BK-byrån redovisningsmaterialet för förvaring till någon i styrelsen. Detta innebär att föreningens bokföringsmaterial för den senaste 7-års perioden inte finns samlat på en plats utan finns hos tidigare styrelseledamöter. Även föreningens avtal finns utspridda hos olika medlemmar i föreningen. Frågan är nu aktuell var de nyligen undertecknade sjöbodsavtalen skall förvaras.

Styrelsen har arbetat på en  lösning som innebär att arkivhyllor tillverkas och placeras i pumpstationen.. Pumphuset är lämpligt eftersom det är ett låst utrymme samt att lokalen är torr eftersom det där finns värme för pumpanläggningen. Under påskhelgen har ordföranden anskaffat material och byggt arkivhyllor som storleksmässigt är skräddarsydda för pumphuset . Hyllorna rymmer ca 50 A4-pärmar. Arbete pågår att från tidigare styrelser samla in bokslutspärmar mm. Även historiskt material har strukturerats upp och placerats i arkivet. 

Framtida styrelser kan avsluta verksamhetsåret med att räkenskaper och annat material placeras i föreningens "huvudkontor".

 


Websites Hits