Fredagen den 12 april 2024

Publicerad 2023-06-12

Riksförbundet Enskilda Vägar (REV)

Nu är föreningen medlemmar i REV

Från och med 5juni är vi medlemmar i REV. Det innebär att försäkring för skadestånd avseende vägarna ingår i medlemsavgiften. Dessutom kan vi få jurididk hjälp samt harkurser för samfälligheysföreningar.

Medlemsnumret är 96768.

Hemsida Startsida - Riksförbundet Enskilda Vägar (revriks.se)


Websites Hits