Söndagen den 16 maj 2021

Publicerad 2016-07-16

Senaste nytt ang vår vattenledning som flutit iland

På dagens årsmöte berättade Egil Jakobsen att en ledninng flutit iland på Långestranden. Styrelsen genomförde direkt efter årsmötet en besiktning av ledningen och kunde då konstatera att det är föreningens vattenledning som går från källan i Keviken till pumpstationen på Snäckvägen som lossnat från sin bottenförankring och flutit iland.

Styrelsen kommer att genomföra ett antal analyser samt diskussioner med entreprenörer kring hur reparationesarbetet skall genomföras. Möjligen måste arbetet delas upp i två steg, en omedelbar insats för att förhindra att ledningen går sönder och att vi därigenom blir utan dricksvattenen. En insats senare i höst, när vi kan få hjälp av en entreprenör för att lägga ner ledning på havsbotten. Detta för att ledningen i vinter inte skall frysa och området bli utan dricksvatten.  

Styrelsen kommer på måndag den 18 juli att besluta om hur och när reparationsarbetet skall genomföras.

Uppdaterad information, 2016-07-17
Under dagen har Johan Hjerkinn och Lennart Olausson varit ute och märkt vattenledningen med flytbojar. Detta för att inte ledningen skall bli överkörd och skadad av båtar som rör sig i området. Den fortsatta analysen tyder på att det på marknaden finns speciella sänken som kan monteras på ledningen i efterhand. Detta torde underlätta för entreprenören att sänka ner vattenledningen till sitt ursprungliga läge på havsbotten.

Uppdaterad information, 2016-07-19
Igår genomförde Björn, Kjell coh Lennart en kontroll för att se om det uppstått något läckage på ledningen i havet. Glädjande kunde vi konstatera att ledningen klarat sig från allvarliga skador och är tät, dvs inget dricksvatten läcker ut. Pumparna både i Keviken och i pumphuset fungerar normalt. 

Björn var under gårdagen i kontakt med Almén Shipping i Strömstad, som är den firma här i området som genomför dyk och vattenledningsarbeten i havet. De har möjlighet att relativt snabbt hjälpa oss att återförankra  vattenledningen på havsbotten. De skulle omedelbart beställa hem de "betonglådor" som används för att förankra ledningen på havsbotten. Planen är att företaget genomför arbetet redan nu på fredag den 22 juli, detta förutsatt att de innan dess får leveransen av "betonglådorna".

Lennart har varit i kontakt med Kustbevakningen för att informera dem om den flytande vattenledningen. Detta i syfte  att föreningen inte skall bli ersättningsskyldig om det skulle uppstå någon skada på båt/motor om någon av misstag kör på ledningen innan den hunnit återförankrats.

Uppdaterad information, 2016-07-21
Björn har under dagen fått bekräftat att Almén Shipping kommer att genomföra arbetet med återförsänkningen av vattenledningen under morgondagen, den 22 juli. Arbetet startar med att "betonglådorna" lastas ombord direkt på morgonen. Arbetet ute hos oss beräknas påbörjas vid 10-tiden.
Lennart har under dagen varit i kontakt med Sjöfartsverket och diskuterat möjligheter att få vår vattenledning utmärkt på sjökortet. Sjöfartsverket begärde att få en ritning med en markering av vattenledningens läge. En sådan är producerad och insänd till Sjöfartsverket.(Se nedan)

Uppdaterad information, 2016-07-22

Som utlovat kom Almén Shipping till oss på morgonen och startade med att montera på "betonglådor" (sänken) på vattenledningen. När detta är klart kommer de med hjälp av dykare att återplacera vattenledningen på sjöbotten. Företaget kommer under dagen att genomföra det arbete som är mest akut. De kommer senare tillbaks och förstärker också de två landanslutningarna. Styrelsen är mycket tacksam för att företaget kunde ställa upp och hjälpa oss mitt under deras semester. All heder åt Almén Shippng och Victor Almén!

Björn, Kjell och Lennart passade på, när vädret var så gynnsamt (bleke), att från båt besiktiga landanslutningarna av ledningen. Det visade sig då att ledningen inte ligger på sjöbotten ända fram till Snäckvägens förlängning utan går in på land strax efter där ledningen flutit upp. Givetvis myclket positivt eftersom vi då får färre antal meter att återförankra i havet och därmed lägre kostnader för reparationen. 

Ordföranden, Björn Moberg, genomför besiktningen av ledningen på havsbotten !

 

 

 


Websites Hits