Söndagen den 16 maj 2021

Publicerad 2018-06-11

Serviceorganisationer som kan öppna bommen


Samhälls- och servicefunktioner som själva kan öppna bommen

Nedanstående enheter har försetts med hjälpmedlel så att de själva kan öppna bommen. Det betyder att du själv inte behöver hjälpa dem när de skall in i området och besöka din fastighet :

Comfort VA-service
Eltel Network
Mattias Karlsson; vägunderhåll, avverkning;
Postnord; hämtning o lämning av post
Tjärnö Gräv; grävning, vägunderhåll, anläggningsarbete
Ragn-Sells; slamsugning, tömning av slutna avloppstankar och BDT-anläggningar
Relacom - Ellevio; underhåll av elnätet
Räddningskären; brandförsvaret
Sophämtning; Strömstads kommun
Taxi Väst; Strömstad
TEGAB; anläggning och underhåll av fibernätet
Väst Svensk Tidningsdistributiion; Utdelning av tidningar


Nedanstående två viktiga samhällsfunktioner har ännu ej bestämt vilken teknik de vill använda för att komma in i området:
Ambulansen
Polisen

Kallar du på hjälp av dessa får du själv se till att öppna bommen så att de kan komma in i området.


Websites Hits