Onsdagen den 22 maj 2024

Publicerad 2021-06-09

Telenor ska installera en ny mobilmast

Telenor har hyrt in sig på den öppna ytan öster om Keviksvägen. Här kommer nu ett markarbete att genomföras för att möjliggöra en sammansättning av den nya mobilmasten. Under tiden marketableringen pågår samt när masten monteras kommer maskiner och tranportfordon att passera in och ut genom vägbommen. Efter att monteringsarbetet är klart kommer en helikopter att lyfta masten upp på berget ovanför Öddö Brygga.


Websites Hits