Söndagen den 16 maj 2021

Publicerad 2015-04-04

Utbyte av den yttre pontonbryggan

Behovet av att inom en snar framtid byta ut den yttre pontonbryggan har aktualiserats vid ett antal årsmöten. Senast 2013 informerade föreningens hamnansvarige, Rolf Gulestö, att det inom kort är aktuellt med ett utbyte av den yttre pontonbryggan. Hösten och vintern har ytterligare aktualiserat behovet av att genomföra ett utbyte för att inte drabbas av ännu fler kostsamma reparationer.

De främsta motiven för ett utbyte är:

  • Vissa av de bärande pontonerna har av ålderskäl tagit in vatten vilket innebär att bärkraften försämrats (bryggan sjunker succesivt)
  • Fastsättningsanordningen mot betongbryggan behöver ersättas med en helt ny konstruktion (separat förankring med ankare samt en ny gångbro) för att inte åter förorsaka skador på betongbryggan
  • Trävirket (reglarna) är dåligt vilket försämrar styvheten vid sjöhävning
  • Genom den försämrade styvheten har det troligen under hösten blivit brytningar i de yttre bommarna vilket fått till följd att två bommar knäckts och måste bytas ut

Läs mera om styrelsens behandling av ärendet samt det förslag styrelsen planerar lägga fram till årsmötet i juli 2015. Klicka på fliken "Dokument" samt "Hamnanläggning" samt dokumenetet "Utbyte av den yttre pontonbryggan"..

Frågor i  ärendet besvaras gärna av styrelsens ordförande, 
Lennart Olausson, +46 73 599 40 43
lennart.olausson@visma.com

Nedan ser du ett exempel på hur rosten angripit godset. Det fanns bara några millimeter gods kvar när den brast.

Ytterligare ett exempel på hur materialet har gett vika efter 30 års förslitning. Här är det flytpontonen som spruckit och tagit in vatten vilket lett till att den succesivt förlorat flytförmagan.

 


Websites Hits